วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนรู้วันที่ 28/3/2556

วันที่3 ให้ นศ ย้ายไปเรียนที่ตึกใหม่ ชั้น5 ในเวลา17.30 น. ตามปกติ

- ได้ทำแบบทดสอบใน http://chandraonline.chandra.ac.th/dokeos/ ทั้งหมด 30ข้อ 30คะแนน

*งานส่ง
-งานแรก ส่งรายชื่อสมาชิกในกลุ่มของตนเองพร้อมรูปถ่าย ทางFolder ที่ อ.ได้ทำการ Share ไว้ให้
-แปลข่าวที่เกี่ยวข้องกับแวดวง Animation อัพลงใน การบ้านทุกสัปดาห์ โดยหารายละเอียดจากแหล่ง   ข่าวภาษาอังกฤษ ค้นหาเนื้อหา และรายละเอียดเพื่อพร้อมนำเสนอหน้าชั้นเรียน

*งานส่ง ทำ SlideShow โฆษณาการเรียนของวิชาเอกศิลปกรรม และเอกอื่นๆในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คนละ 2 banner (อย่างละ 1 อย่าง)

StoryBoard คือ บทภาพยนตร์ที่ใช้สำหรับการนำมาใช้งานใน Animation รวมไปถึงละครหรือภาพยนตร์ด้วย โดยจะกำกับเป็น Scene ทำได้โดยใช้ภาพที่เราได้ทำการออกแบบไว้ ว่าจะให้สื่อของเราดำเนินไปในลักษณะใด ตามที่ได้ออกแบบไว้ จำกัดว่าจะจบลงที่เฟรมใด และแต่ละเฟรมที่ใช้แต่ละเฟรมใช้เวลานานเท่าไหร่
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...