วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

Title Animation "hornbill Love"

1 ความคิดเห็น:

 1. ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชั่นเรื่อง “Hornbill Love”
  1. Idea ความคิด
  แนวความคิดในการผลิตงานสื่อแอนิเมชั่นในครั้งนี้ ต้องการให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของ ความรักของนกเงือก ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความรักให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก

  2. Script รูปแบบ (Theme Concept)
  Concept งานสื่อแอนิเมชั่น จะเป็นรูปแบบของงานแอนนิเมชันที่มีการผสมผสานระหว่างตัวละครซึ่งเป็นภาพกราฟิคซึ่งทำจากโปรแกรม illustrators และ Photoshop ในส่วนของ Background จะใช้ภาพจริงในการทำงาน เพื่อให้เกิดความผสมผสานของเทคนิด และเกิดความแตกต่าง
  เนื้อเรื่องย่อ
  ณ ป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเหล่าสรรพสัตว์อาศัยอยู่มากมาย ได้มีครอบครัวนกเงือกอยู่ครอบครัวหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย พ่อ ,แม่ และลูก อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมาช้านาน โดยที่พ่อนกนั้นจะออกไปหาอาหารเข้ามาเลี้ยงครอบครัว ส่วนแม่นกนั้นเลี้ยงลูกรอผู้เป็นพ่อนำอาหารกลับมาให้ อยู่มาวันหนึ่งได้มีพระราชาเข้ามาล่าสัตว์ในแถบนั้น และทันใดที่พระราชาได้เห็นนกเงือกผู้เป็นพ่อ ก็ได้หลงใหลในความงามเป็นอย่างมาก จึงสั่งให้จับตัวนกเงือกไว้ เมื่อทางนกเงือกถูกจับตัว จึงได้ทูลกล่าวพระราชาว่าตนต้องเลี้ยงครอบครัว ทำให้พระราชาซึ้งในความรักของนกเงือก และปล่อยให้นกเงือกกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุข

  ตอบลบ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...