วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Zoo English Funny

thitiwajara-arti3322-Mascot expo 2013

บันทึกการเรียนรู้ 24/4/56

การรายงานหน้าชั้นเรียน ได้กล่าวถึงโปรแกรมในการสร้าง อนิเมชั่น ใน i[ad ได้ และจะพัฒนาต่อมายัง Android ด้วยการใช้ปากกาในการสร้าง selection ต่างๆได้เหมือนที่ใช้เมาส์ใน computer และยังสามารถกำหนดจุดหมุนของข้อต่อได้อย่างอิสระ

การใช้ adobe illustrator ในการเอาไปทำเป็น อนิเมชั่น อยู่ในขั้นตอนของ animatic และมีการสอนถึงขั้นตอนการสร้าง character ในโปรแกรม ที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งสามารถต่อยอดไปถึงการออกแบบมัสคอตต ในงานชิ้นต่อไปได้อีกด้วย

มีการสาธิตโปรแกรม Adobe Flash พื้นฐานในการควบคุมตัวละครให้สามารถขยับส่วนต่างๆได้ตามที่ต้องการอีกด้วย และยังเอาไปใช้ในงานอนิเมชั่นได้ดี

*ไฟล์เสียงประกอบ ใช้นามสกุล .mp3 ดีที่สุด
*soundcloud.com = เอาไว้หาเพลงประกอบฟรี

บันทึกการเรียนรู้ 11/4/56

มีการนำเสนอ storyboard หน้าชั้นเรียนของแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการแสดงแนวทางการทำงานในชิ้นงานจริงเป็นลำดับต่อไป ซึ่งในครั้งต่อไปจะมีกรทำให้ตัวละคร หรือ character ต่างๆที่ได้รับการออกแบบไว้เกิดการเคลื่อนไหวตามที่ได้วางแผนดำเนินงานไว้

มีการเรียนรู้โปรแกรม Pencil คือโปรแกรมที่เอาไว้ทำ animation 2D ให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบ frame by frame

Oniun skin คือ ภาพติดตาที่ผ่านมา
มีโปรแกรมต่างๆที่มีประโยชน์ในการทำอนิเมชั่นอีกหลายโปรแกรม เช่น Adobe Flash, Adobe After Effect เป็นต้น ในการทำภาพเคลื่อนไหวนั้น จำเป็นต้องหาข้อหมุนของข้อต่อที่ต้องการทำการเคลื่อนเพื่อให้งานมีคุณภาพ และไม่หลอกตามากเกินไป
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...