วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนรู้ 3/4/56

แก้รูปแบบ banner ให้ออกมาเป็นรูปแบบของโฆษณามากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มรูป หรือรายละเอียดของมหาวิทยาลัย ในเอกนั้นๆ

*งาน ประกวดคลิปอนิเมชั่น เรื่อง "ร่วมด้วยช่วยรักษ์โลก" ความยาวไม่เกิน 10 วินาที ของ scb >scb.co.th พิมพ์คำว่า ประกวด animation (กำหนดไฟล์ MPEG4)
-ส่งประกวดเป็นทีม หรือเดี่ยวก็ได้
-สามารถสร้างได้มากกว่า 1 ชิ้น
-หัวข้อ ECO. ต่างๆเป็นต้น ขนาด hi-res ความยาวไม่เกิน10 วินาที หรือ 20 วินาที

IDEA- นำเสนอเกี่ยวกับการฝังสิ่งของแพงๆลงไปในดิน แล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่ให้คุณตอบกลับมา จนกระทั่งเป็นมเล็ดพืช แล้วเจริญงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ (ในที่นี้ใช้ต้นโพธิ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ ไทยพานิชย์)

จุดเด่นของธนาคาร
-ใบโพธิ์
-สีม่วง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...