วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

บันทึกการเรียนรู้ 11/4/56

มีการนำเสนอ storyboard หน้าชั้นเรียนของแต่ละกลุ่ม เพื่อเป็นการแสดงแนวทางการทำงานในชิ้นงานจริงเป็นลำดับต่อไป ซึ่งในครั้งต่อไปจะมีกรทำให้ตัวละคร หรือ character ต่างๆที่ได้รับการออกแบบไว้เกิดการเคลื่อนไหวตามที่ได้วางแผนดำเนินงานไว้

มีการเรียนรู้โปรแกรม Pencil คือโปรแกรมที่เอาไว้ทำ animation 2D ให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบ frame by frame

Oniun skin คือ ภาพติดตาที่ผ่านมา
มีโปรแกรมต่างๆที่มีประโยชน์ในการทำอนิเมชั่นอีกหลายโปรแกรม เช่น Adobe Flash, Adobe After Effect เป็นต้น ในการทำภาพเคลื่อนไหวนั้น จำเป็นต้องหาข้อหมุนของข้อต่อที่ต้องการทำการเคลื่อนเพื่อให้งานมีคุณภาพ และไม่หลอกตามากเกินไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...